print deze pagina

zondag 20 januari 2019, 19:30-22:00

Brave / Man naar Gods hart

Brave is een groep mannen met een avontuurlijke instelling. We gaan op zoek naar hoe we ons geloof een grotere plek kunnen geven in ons man-zijn. Dat vraagt moed.
Brave is actief. We willen niet alleen praten, maar ook doen. Elke maand komen de Brave-men bij elkaar en we plannen ook trips die fysiek het nodige vragen.
Het doel is om elkaar aan te scherpen, van elkaar te leren en elkaar uitte dagen onze taak als man en priester op te pakken.

Goals of live 

Zonder een doel in ons leven zijn wij stuurloos aan het leven. En om zulke doelen echt te behalen hebben we vaak hulp nodig. En wij als christelijke mannen hebben daarvoor hulp. Hulp die in ons woont en ons helpt vanaf het moment dat we God accepteren.

Een avond waar we niet heel fysiek uitgedaagd worden. Maar meer ons innerlijke. Een avond waar we onze geestelijk messen gaan slijpen!

Verzamelen in de Boomgaard.