print deze pagina

dinsdag 8 januari 2019

Doopcursus

Over het hoe en wat van het dopen

De doopcursus is er voor mensen die vragen hebben over de doop. Op deze avond word je meegenomen in hoe de doop in zowel Oud- als in Nieuwtestamentische tijden werd beleefd. We kijken naar mensen die gedoopt werden en wat de Bijbel zegt over de doop. We zien hoe de kinderdoop is ontstaan en bespreken de kwesties die mensen in de weg kunnen staan om zich te laten dopen. De cursus is interactief en er is alle ruimte voor de vragen die bij je leven.

Inschrijven via mail